Newyddion

 • Newyddion Cwmni

  Arddangosfa fasnach Bombay ac adroddiad cryno ar gyfer marchnad India Gwelsom dwf Tsieina. Yn yr un modd mae gan India hefyd y potensial i ddod yn wlad ddiwydiannol bwerus. Mae'r pris cotwm a'r pris â llaw yn rhatach yn India, i'r gwrthwyneb mae angen pol rhad Tsieineaidd arnyn nhw hefyd ...
  Darllen mwy
 • Sefydliad dilledyn Ningbo Liyuan

  Dillad Ningbo Liyuan Co, Ltd. a sefydlwyd yn 2003, yn wneuthurwr dillad OEM & ODM wedi'i wau sy'n arbenigo'n bennaf mewn cynhyrchu crysau-T, Hoodies a dillad Ffasiwn. Gyda degawdau o dwf cyson, rydym yn berchen ar ardal o fwy na ffatri 10000 m2 a mwy na 200 o ffynhonnau ...
  Darllen mwy
 • Manwerthwyr Gweithwyr Furloughs i ffrwyno Taeniad COVID-19

  Mae manwerthwyr a chanolfannau yn cau eu drysau ar orchmynion gan lywodraethau lleol a gwladwriaethol i helpu i ffrwyno lledaeniad COVID-19, gan ddod ag arafu i weithrediadau brandiau a gweithgynhyrchwyr. Fe wnaeth y brand chwaraeon-actio Volcom danio 75 y cant o'i weithwyr yn yr UD yr wythnos diwethaf a ...
  Darllen mwy
 • Tariffau'n cael eu Gohirio Oherwydd Pandemig

  Gall mewnforwyr sy'n wynebu caledi ariannol oherwydd pandemig COVID-19 ofyn am ohirio 90 diwrnod mewn taliadau ar rai dyletswyddau, trethi a ffioedd, yn ôl gorchymyn gweithredol a lofnodwyd gan yr Arlywydd Trump ar Ebrill 18. Mae'r gorchymyn yn gohirio terfynau amser ar gyfer ffioedd a threthi. ar g ...
  Darllen mwy
 • Newid Gerau Sefydliad Walmart i Fasgiau Wyneb Anfeddygol ar gyfer Covid-19

  Ers i'r pandemig COVID-19 ddechrau, mae ugeiniau o ddylunwyr a chwmnïau dillad Los Angeles wedi symud gerau ac wedi dechrau gwneud masgiau wyneb answyddogol. Daeth llawer ohonynt o hyd i arweinwyr busnes newydd yn ogystal â phwrpas newydd, ac yn achos y dylunydd annibynnol Mario De La Torre h ...
  Darllen mwy
 • Manwerthwyr: P'un ai i Ailagor ai peidio

  Mae manwerthwyr Los Angeles yn llywio rhwng negeseuon sy’n ymddangos yn wrthgyferbyniol gan California Gov. Gavin Newsom a maer y ddinas, Eric Garcetti, ynglŷn â phryd y dylent ailagor. Ar Fai 4, soniodd Newsom am y posibilrwydd bod rhai busnesau fel chwaraeon-nwyddau st ...
  Darllen mwy
 • Mwgwd Wyneb Cael Mwy Soffistigedig

  Cwblhaodd cenhedlaeth o wneuthurwyr a dylunwyr California gwrs damwain ar wneud masgiau wyneb ansoddol yn ystod y ddau fis diwethaf, ac ar hyn o bryd maent yn ymdrechu i fynd y tu hwnt i'r pethau sylfaenol. Yn ystod pandemig COVID-19, mae mentrau'r llywodraeth fel LA Protects yn rhoi ...
  Darllen mwy